ПРИЛОЖИМИ УСЛОВИЯ

Пакетът е подходящ за малък, Среден или Стартиращ Бизнес, Предприемачи, Търговски Директори, Мениджъри, СЕО и други. Условията са валидни при Авансово Заплащане на НАСТРОЙКА от 109лв., за да стартира Първоначалния анализ и Настройване и Оптимизиране на Профилът Ви, както и мониториране и анализи на текущите показатели с цел изготвяне на маркетингова стратегия за покачване на трафика. Стартиране на Настройването на дейността е 14 (четиринадесет) календарни дни преди започване на същинската част. След което се заплаща първата месечна такса от 129лв. Клиента има право да се откаже от услугата БЕЗПЛАТНО в рамките на 50 (петдесет) дни след официалното стартиране на услугите. Клиента може да поиска обратно възтановяване на таксите за пробния период от 50 (петдесет) календарни дни. Поръчителя, може да възтанови само внесените такси за маркетингово обслужване в рамките на 50 календарни дни - пробен период с подадена писмена заявка на имейл office@xdordigital.com включваща данните и банкова сметка на титуляра и информация за посочената услуга и бизнес. Периода на възтановяване е 14 (четиринадесет) календарни дни. Поръчителя неможе да възтанови таксите за настройка от 109лв. използвани за реклама и услуги от трети лица, като изразходвани парични средства от Google Ink. или Facebook Ads / Meta Ads за платени реклами в техните дигитални плотформи. Също немогат да се възтановят парични такси за изработка на вече изготвени маркетингови материали като банери, постери, лога и други подобни дизайнерски услуги. Освен това поръчителя неможе да възтанови и авансовите заплащания за вече изготвени анализи и пазарни проучвания. Поръчителя може да възтанови единствено абонаментната си такса за тестовия пробен период от 45 (четиредесет и пет) дни която възлиза на не повече от 2 (две) месечни такси. Клиентът Може да се откаже по всяко време от предоставяните му услуги. Ако Клиентът се откаже от конкретни услуги с цел да редуцира цената или се откаже от всички услуги след тестовия период от 50 (петдесет) календарни дни, Xdor не се задължава да възтановява вече платените такси на клиента към дадения момент.Дигиталната маркетинг Стратегия се изготвя на база период от 2 (два) месечна прогноза с ориентировъчни параметри, въз основа на направения конкурентен анализ от предложените 2 (два) конкурента от клиента. В Пакетът се Измерват Ключови Индикатори на Представянето и Атрибутни Инструменти ( KPI & AT ). Основно Използваните инструменти за осъществяване на целите на стратегията са - META Business Softwares, Google Softwares, SEO инструменти и други мониториращи, проследяващи и анализаторски инструменти и услуги. Измерват се Показатели като - Органичен Трафик - ↑ Социални Медии - ↑ Референтни връзки - ↑ Анализиране на трафика на референции. Използвани КАНАЛИ в Абонамента са - FACEBOOK - ↑ последователи и INSTAGRAM - последователи/месечно, GOOGLE - ↑ трафик/дневно, седмично и месечно .РЕКЛАМНИ АКТИВНОСТИ - WEBSITE – GOOGLE ADS (Реклама, Управление и Оптимизация за увеличаване на трафика и подобряване на разпознаваемостта на бранда, както и спестяване на време и огромни суми.) МАРКЕТИНГ БЮДЖЕТ GOOGLE ADS – 1 - 2 Рекламни Кампания ≈ 90 - 300лв/месечно** FACEBOOK/INSTAGRAM ADS - 1 - 2 Рекламни Кампания ≈ 90 - 300лв/месечно** МАРКЕТИНГОВО ОБСЛУЖВАНЕ*** И ЦЯЛОСТНА ПОДДРЪЖКА НА ИЗБРОЕНОТО ПО-ГОРЕ.*Приложими са Условия на посочените цени и услуги. Цената за Платена Рекламна Кампания Упражнявана от Софтуерни инструменти Гугъл и Феейсбук (Мета) е препоръчителна и се определя от поръчителя, като на свой ред би могло, да няма приложими рекламни кампании или те да бъдат отказани по всяко време. Ако клиента избере опция без рекламни кампании, това би затруднило цялостното изпълнение на планът. Също така, това би могло да затрудни цялостното прогнозиране на каквито и да било резултати от маркетинг активностите. Ако клиента избере опция без Реклама, Управление и Оптимизация на Платените Реклами чрез софтуерни инструменти / платформи, като Гугъл месечния абонамент не се променя, освен ако няма изрично предоговорени условия.Цената на Месечното Маркетингово Обслужване включва подържане на един Гугъл Профил с включен един Уебсайт, като услугите включват Реклама, Управление и Оптимизация на Платени Реклами, Изготвяне на Съдържание във връзка с постове и видео съдържание средно по един пост/видео и Публикация с офертно съдържание, рубрика, предлагана услуга/продукт на седмица в Гугъл, Мониторинг на трафика, неговото анализиране, преадаптиране, оптимизиране, промени, добавяне, консултиране, корекции. *** При първоначален отказ на някоя от маркетинговите услуги и последващо включване на същите се прилагат ценовите оферти посочени в официалния уебсайт на Ексдор Диджитал - https://xdordigital.com/ , освен ако не са предоговорени други условия по настоящия план. Снимковото и Видео съдържание се предоставя от поръчителя. При желание за изготвяне на уникален рекламен Банер за Пост, Рубрика, Услуга, Продукт или Реклама се прилагат допълнителни ценови условия. Ексдор Диджитал си запазва правото да променя, обновява и предоговаря настоящите определените условия по – горе, както и на официалния уебсайт - https://xdordigital.com/ или за повече информация относно специфични запитвания пишете на office@xdordigital.com